Hạnh Phúc Từ Trái Tim (rất hay) – Thầy Thích Minh Niệm 2018

Pháp thoại Hạnh Phúc Từ Trái Tim

hanh phuc tu trai tim thay minh niem 2018Được thầy Thích Minh Niệm thuyết giảng tại Tu Viện Khánh An quận 12, Tp Sài Gòn

Trích: Tâm chúng ta lúc nào cũng rong ruổi về quá khứ hoặc tư tưởng về tương lai, rất ít khi chúng ta có mặt trong giây phút hiện tại. Và có vẻ như chúng ta không đủ đức tin cho rằng giây phút hiện tại chúng ta đã có đủ điều kiện của hạnh phúc, chúng ta nghĩ rằng cần có thêm một số điều kiện nữa thì mới hạnh phúc được, là vì vậy chúng ta đã cố gắng nắm bắt thêm, tích góp thêm và trong cách đó chúng ta đã rời bỏ hiện tại, rời bỏ chính chúng ta, rời bỏ những điều kiện hạnh phúc mà chúng ta đang có

Overall
5
  • Âm thanh

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Thuyết pháp 2019