Hiểu Đạo Phật Thế Nào Cho Đúng (nên nghe) – Thầy Thích Minh Niệm

Pháp thoại Hiểu Đạo Phật Thế Nào Cho Đúng

Thầy Thích Minh Niệm thuyết giảng. hieu dung ve dao phat

Người nào cho rằng hình hài này đây là thế tôn, những lời rao giảng này đây là thế tôn thì người đó thành đạo tà không xứng đáng học trò của Như Lai. Mãi mãi không hiểu được và thấy được Như Lai

Thị nhơn hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai.

Đừng tưởng rằng lạy một tượng Phật được mạ vàng, phải mua từ gỗ trầm hương rồi lễ tụng cầu nguyện, tụng kinh 7 ngày 7 đêm mà thấy đức Như Lai ư. Nếu như lại chỉ là cái tượng ấy thôi là tà đạo. Hiểu đúng là nhờ cái tượng đó mà hiểu đúng Như Lai chất liệu của Trí Tuệ và Từ Bi.

Overall
5
  • Âm thanh
  • Nội Dung
Rất hoan hỷ khi chia sẻ nội dung này...

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

1 nhận xét

  1. Vu Long Bui 10-11-2018 Trả lời

Để lại nhận xét

Thuyết pháp 2019