Hộ niệm đúng cách để được Vãng Sanh – Thầy Phước Tiến Vấn Đáp

Thầy Thích Phước Tiến hoan hỷ giảng giải thêm về pháp môn hộ niệm và những gì thiết yếu?

Nội dung câu hỏi Hộ niệm đúng cách để được Vãng Sanh

ho niem dung cach de duoc vang sanh thich phuoc tien

Con nghe thầy giảng, con nhận thức được một người muốn vãng sanh về tây Phương Cực Lạc thì phải tu hành để có đầy đủ phước huệ, thực tế hiện nay nếu một người phàm phu nghiệp chướng sâu dày, trước khi mãn báo thân mà gặp được thiện tri thức khai thị khuyên bảo:

Có Tín Nguyện hạnh chí thành cầu sinh vãng sanh về Tây Phương,

Biết sám hối nghiệp chướng xấu được đới nghiệp vãng sanh.

Cho nên vai trò của ban hộ niệm rất là quan trọng trong việc giúp người được vãng sanh.

Trên mobile, nếu Quý vị dùng Chrome để duyệt Web, xem video không được báo lỗi An error occurred… Vui lòng sử dụng trình duyệt khác. Ví dụ: Microsoft Edge, Firefox hoặc Cốc Cốc
Overall
5
  • Âm thanh

You need to or Register to bookmark/favorite this content.

Thuyết pháp 2019