Hồi đầu thị ngạn

Video Hồi đầu thị ngạn được thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại Cộng Hòa Séc, Tiệp Khắc. Hoằng pháp Châu Âu

Trên mobile, nếu Quý vị dùng Chrome để duyệt Web, xem video không được báo lỗi An error occurred… Vui lòng sử dụng trình duyệt khác. Ví dụ: Microsoft Edge, Firefox hoặc Cốc Cốc

You need to or Register to bookmark/favorite this content.

Thuyết pháp 2019