Hồi hướng Phước Báu cho người quá vãng – Thầy Bửu Chánh 2018

Các cách để hồi hướng cho người quá vãng
1.Cố gắng tu tập hàng trì Giới – Định – Tuệ
2.Tạo phước báu để hồi hướng cho người quá vãng bằng cách cúng dường Y Ca Sa, thực phẩm, tứ vật dụng đến tăng già
Điều kiện hồi hướng phước báu là gì?

Nghe bài pháp Hồi hướng Phước Báu cho người quá vãng

hoi huong phuoc bau cho nguoi qua vang thay buu chanhĐược thầy Thích Bửu Chánh chia sẻ trong buỗi lễ Cầu An – Cầu Siêu – Trai Tăng cho gia đình thí chủ tại Thiền Viện Phước Sơn, Long Thành – Đồng Nai

Overall
5
  • Âm thanh
  • Nội dung

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Thuyết pháp 2019