Hữu xạ tự nhiên hương – Thầy Thích Thiện Tuệ

Giải đáp câu nói Hữu xạ tự nhiên hương

Thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng huu xa tu nhien huong

Nghĩa đen, nếu một người có mùi thơm thì tự nhiên mùi thơm đó tự nhiên phát ra. Nghĩa bóng, một người có đạo đức, tài năng, đức hạnh thì tự nhiên mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến.

Đánh giá
Overall
5
  • Âm thanh
  • Nội dung
Rất hoan hỷ khi chia sẻ nội dung này...

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Thuyết pháp 2019