Ít Muốn Biết Đủ (ý nghĩa) – Thầy Thích Trí Chơn

Trong tương quan duyên khởi đức Phật dạy hễ cái này có là cái kia có, cái này sinh tức cái kia sinh, cái này không và cái kia cũng không.

Chúng ta ứng dụng như thế nào về lời dạy của Đức Phật để chúng ta có hạnh phúc và an vui. Mà đức Phật bảo như thế nào “Này các con, hãy thiểu dục và tri túc”

Pháp thoại Ít Muốn Biết Đủ

it muon biet du thay thich tri chonĐược thầy Thích Trí Chơn thuyết giảng tại giảng đường Tổ Đình Ấn Quang quận 10 HCM

Overall
5
  • Âm thanh
Looks like you have blocked notifications!
Rất hoan hỷ khi chia sẻ nội dung này...

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Để lại nhận xét

Thuyết pháp 2019