Kệ Khai Tâm Của Ứng Thân Phật A Di Đà (hay lắm) – Thầy Thích Trí Huệ

Thuyết pháp niệm Phật bởi thầy Thích Trí Huệ

Pháp thoại kệ khai tâm của ứng thân Phật A Di Đà giảng bởi thầy Thích Trí Huệ tại chùa Di Lặc quận Bình Tân trong ngày vía đản sanh Đức Phật A Di Đà

ke khai tam cua ung than phat a di da thich tri hue giang

Ý chính bài giảng Kệ Khai Tâm Của Ứng Thân Phật A Di Đà

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết trong kinh A Di Đà vào thời mạt phát (Tức là giáo pháp nhà Phật không còn nguyên thủy như ngày đức Phật còn tại thế và kinh sách bị dị bản), xã hội ngày càng phát triển chúng sanh thiên về tâm linh thì ít vật chất thì nhiều nên đời sống tinh thàn chúng sanh ngày càng bị bỏ ngỏ, căng thẳng. Chúng sanh trong thời mạt pháp phước mỏng nghiệp dày cho nên tạo tội nhiều mà lập công tạo phước thì ít. Vì vậy khi chết bi đạo lạc vào cõi tối tâm, nhất là tam đồ khổ và trở thành những cô hồn.

Overall
4.8
  • Âm thanh
  • Hình ảnh

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Thuyết pháp 2019