Kết Bạn (rất hay) – Thầy Thích Thiện Xuân

Tu để cầu giải thoát, cầu một kiếp nào đó, một thế giới nào đó thì vậy không đúng. Cho nên quan điểm kết bạn với hạng người tu cầu chết mới giải thoát được thì hạng người đó tu sai.

Chủ đề pháp thoại Kết Bạn

ket ban thay thich thien xuanĐược giảng bởi thầy Thích Thiện Xuân tại chùa Vĩnh Phước, Trần Quang Diệu quận 3, TP HCM

Overall
5
  • Âm thanh
Looks like you have blocked notifications!
Rất hoan hỷ khi chia sẻ nội dung này...

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Để lại nhận xét

Thuyết pháp 2019