Khái niệm Đạo Phật Ngày Nay, Tu Phật Học Phật và hiểu Phật

Nghe mp3 audio:

khai niem dao phat ngay nay thay thich nhat tu 2019Trích đoạn vấn đáp Khái niệm Đạo Phật Ngày Nay, Tu Phật Học Phật và hiểu Phật, pháp âm được thầy Thích Nhật Từ chia sẻ tại nhà hàng chay Tuệ Giác 2,  Hà Nam

Đánh giá
Overall
4.8
  • Âm thanh
  • Nội dung
Looks like you have blocked notifications!
Rất hoan hỷ khi chia sẻ nội dung này...

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Thuyết pháp 2019