Khổ và con đường Diệt Khổ – Thầy Trí Huệ giảng 2017 Tại Hoa Kỳ

Giác ngộ Phật học giảng bởi thầy Trí Huệ 2017

Nhân chuyến Phật sự 10 tuần Mỹ Quốc, tại đạo tràng chùa Từ Quang Tampa thành phố Florida, Hoa Kỳ thầy Thích Trí Huệ giảng pháp thoại: Khổ và con đường diệt khổ

kho va con duong diet kho thich tri hue hoa ky

Nội dung bài giảng Khổ và con đường Diệt Khổ

Tịnh được nghiệp, tịnh được tâm thì lúc đó bao nhiêu phiền não đoạn diệt từ từ. Vì gốc phiền não là bất tịnh của Nghiệp và Động Tâm.

Và chính phiền não tạo nên dòng nghiệp. Cho nên trước khi đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành tựu đạo quả dưới cội Bồ Đề thì tại Ấn Độ có tới 96 tôn giáo khác nhau mà mỗi tôn giáo quan điểm hoàn toàn khác nhau. Ví dụ: Có tôn giáo cho rằng con người sống phải bị lệ thuộc vào các đấng thần linh – Thần độ mạng mà mình hay thờ. Tài lộ nhờ ông Thần tài…

Trên mobile, nếu Quý vị dùng Chrome để duyệt Web, xem video không được báo lỗi An error occurred… Vui lòng sử dụng trình duyệt khác. Ví dụ: Microsoft Edge, Firefox hoặc Cốc Cốc
Overall
5
  • Âm thanh

You need to or Register to bookmark/favorite this content.

Thuyết pháp 2019