Khôn Dại (rất hay) – Thầy Thích Pháp Hòa

Trong cuộc đời chúng ta đôi khi những sự việc nó xong thì mới trách là mình dại, khi mình làm thì mình nghĩ là mình khôn. Con người chẳng ai muốn mình dại lúc nào cũng muốn mình khôn nhưng thử hỏi lúc nào mình cũng khôn hết KHÔNG?

Nghe thuyết giảng bài pháp Khôn Dại

khon dai thich phap hoa canadaĐầu tiên thầy Pháp Hòa Chỉ cúng Hiệp Kỵ, Cửu quyền thất tổ. Cửu quyền là 9 đời tổ tiên đời trước mình. Thất tổ có 3 đời: Quá khứ, hiện tại và vị lai – Ông cố, ông nội, cha, đời mình, con mình, cháu mình và chắt.

Nhân dịp cuối năm tại Tu Viện Trúc Lâm Canada nhằm 22 tháng chạp Tân Mão thầy Thích Pháp Hòa đã thuyết giảng bài pháp: Khôn Dại

Trên mobile, nếu Quý vị dùng Chrome để duyệt Web, xem video không được báo lỗi An error occurred… Vui lòng sử dụng trình duyệt khác. Ví dụ: Microsoft Edge, Firefox hoặc Cốc Cốc

You need to or Register to bookmark/favorite this content.

Thuyết pháp 2019