Khuyến phát Bồ Đề Tâm Văn – Thầy Thích Trí Huệ 2017

Nay có duyên lành trên bước đường hoằng pháp tại Mỹ Quốc lần 3 ( lần 1 năm 2013, lần 2 năm 2015 và lần 3 năm 2017) 10 tuần giảng 96 chùa và các nhà Phật tử, 19 tiểu bang. Tại đạo tràng giác ngộ New Jersey thành kính cung nghinh đại đức Thích Trí Huệ quan lâm ban bố pháp âm Khuyến phát Bồ Đề Tâm Văn

Nội dung tóm ý bài giảng khuyến phát Bồ Đề Tâm Văn của đại đức

khuyen phat bo de tam van thich tri hue

Phật là chúng sanh Giác Ngộ, mà chúng sanh phải là người và cõi trời; Hai vị trí có Trí Tuệ và Phước Báo lớn nên sự hoàn thiện là lớn nhất. Vì có khả năng thấu hiểu quyền cơ và vận hành của vũ trụ mà các loài khác không có được

Khuyến phát bồ đề tâm văn là khuyên người ta phát Bồ Đề Tâm để tu tập – Phát tâm giác ngộ tức là phát tâm làm Phật. Trong Kinh Hoa Nghiêm đức Phật thọ giới cho tất cả các loài chúng sanh “Pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh” – Tất cả chúng sanh đều có hạt giống Phật, muốn hái quả phải qua quá trình chăm bón cho cây bồ đề tâm lớn dần và gặp thuận duyên mới kết quả….

Trên mobile, nếu Quý vị dùng Chrome để duyệt Web, xem video không được báo lỗi An error occurred… Vui lòng sử dụng trình duyệt khác. Ví dụ: Microsoft Edge, Firefox hoặc Cốc Cốc
Overall
5
  • Âm thanh

You need to or Register to bookmark/favorite this content.

Thuyết pháp 2019