Khuyến tu – Thầy Thích Chánh Định

Chủ đề pháp thoại Khuyến Tu

Thượng tọa Thích Chánh Định thuyết giảng tại chùa Bửu Quang quận 7, HCM khuyen tu thay thich chanh dinh giang

Nhiệm vụ: Khuyến khích sách tấn cho toàn thể các Phật tử đang tham dự khóa tu và nghe pháp thoại, để người nào chưa có Đức Tin thì phát sanh niềm tin, người nào có đức tin rồi thì niềm tin được tăng trưởng.

Đánh giá
Overall
5
  • Âm thanh
  • Nội dung
Looks like you have blocked notifications!

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Thuyết pháp 2019