Kiếp Lang Thang

Video bài giảng Kiếp Lang Thang được TT Thích Thiện Thuận thuyết tại LINH QUANG TINH XÁ tháng 5 năm 2015

Trên mobile, nếu Quý vị dùng Chrome để duyệt Web, xem video không được báo lỗi An error occurred… Vui lòng sử dụng trình duyệt khác. Ví dụ: Microsoft Edge, Firefox hoặc Cốc Cốc

You need to or Register to bookmark/favorite this content.

Thuyết pháp 2019