Kinh Di Giáo Phần 11

Video bài giảng Kinh Di Giáo Phần 11 được Thầy Thích Phước Tiến thuyết tại TU VIỆN TƯỜNG VÂN, tháng 8 năm 2015

Trên mobile, nếu Quý vị dùng Chrome để duyệt Web, xem video không được báo lỗi An error occurred… Vui lòng sử dụng trình duyệt khác. Ví dụ: Microsoft Edge, Firefox hoặc Cốc Cốc

You need to or Register to bookmark/favorite this content.

Thuyết pháp 2019