Kinh Di Giáo Phần 7 – Thầy Thích Phước Tiến

Video bài giảng: Kinh Di Giáo Phần 7 – được Thầy Thích Phước Tiến thuyết tại Tu Viện TƯỜNG VÂN. Ngày 8 – 8 – 2015 nhằm 24 -06 – ất mùi (Trường Hạ tại Chỗ)

Trên mobile, nếu Quý vị dùng Chrome để duyệt Web, xem video không được báo lỗi An error occurred… Vui lòng sử dụng trình duyệt khác. Ví dụ: Microsoft Edge, Firefox hoặc Cốc Cốc

You need to or Register to bookmark/favorite this content.

Thuyết pháp 2019