Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện (Trọn bộ) – Thầy Thích Trí Thoát

Video tụng king Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện có chữ

KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN. Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Pháp Ðăng. Việt dịch: Hòa thượng Thích Trí Tịnh.Thầy Thích Trí Thoát tụng, trọn bộ. Có chữ chạy để phật tử dễ dàng theo dõi và đọc theo

nam mo dia tang vuong bo tat

Lạy đấng Tam giới, Con nay quy mạng mười phương Phật Con nay phát nguyện rộng lớn thọ trì Kinh Địa-Tạng Trên đền muôn ơn nặng Dưới cứu khổ tam đồ Nếu có kẻ thấy nghe Đều phản Bồ-đề tâm Đem một báu thân này Sanh qua cõi Cực-lạc ➤ Xem toàn bộ bài kinh tụng.

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Thuyết pháp 2019