Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm Thọ Học, Nhân Học ký thứ 9 – Thầy Thích Thiện Xuân

Thuyết giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa

pham tho hoc vo hoc nhan ky thay thich thien xuanPhẩm Thọ Học, Vô Học Nhân Ký được thầy Thích Thiện Xuân thuyết giảng tại Hiền Như Tịnh Thất, CALI USA

Overall
4.4
  • Hình ảnh
  • Âm thanh
Rất hoan hỷ khi chia sẻ nội dung này...

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Thuyết pháp 2019