Kinh Kim Cang mật nghĩa (thực tế) – Thầy Thích Trí Huệ

Giác ngộ qua Kinh Kim Cang mật nghĩa

Nay có duyên lành chúng ta về đạo tràng niệm Phật Kim Cang chùa Pháp Tạng huyện Bình Chánh nghe thầy Thích Trí Huệ giảng pháp âm Kinh Kim Cang mật nghĩa

kinh kim cang mat nghia thay thich tri hue

Mục đích cầu nguyện quốc thới dân an cũng như là cầu an cho quý vị Phật tử xa gần, cầu an cho gia đình và cầu siêu cho Cửu Quyền Thất Tổ nhiều đời nhiều kiếp, cầu siêu cho các hương linh chiến sĩ trận vong đồng bào tử nạn, thập loại cô hồn.

Kinh Kim Cang được nghe nói rất nhiều, viết bằng chữ Hán xuất phát từ kinh điển Đại Thừa A Hàm. Được lưu bố và có nhiều giai thoại nói về kinh Kim Cang…

Kinh Kim Cang có thỉnh các vị thần Kim Cang về hộ. Trước khi người ta hết cái phước ở thế gian thì các oan gia trái chủ về đòi nợ mình bằng những hình thức khác nhau…

Overall
5
  • Âm thanh
Rất hoan hỷ khi chia sẻ nội dung này...

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Để lại nhận xét

Thuyết pháp 2019