Kinh Kim Cang Phần 1 – Đại Đức Thích Phước Tiến

Video bài giảng Kinh Kim Cang Phần 1Đại Đức Thích Phước Tiến thuyết giảng dịp Trường Hạ – Tu viện TƯỜNG VÂN, Huyện Bình Chánh, TP. HCM

Rất hoan hỷ khi chia sẻ nội dung này...

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Để lại nhận xét

Thuyết pháp 2019