Kinh Kim Cang Phần 3 – Thầy Thích Phước Tiến

Video bài giảng Kinh Kim Cang Phần 3 được Đại Đức Thích Phước Tiến thuyết giảng dịp Trường Hạ – Tu viện TƯỜNG VÂN, Huyện Bình Chánh, TP. HCM. ngày 28.06.2012

Looks like you have blocked notifications!
Rất hoan hỷ khi chia sẻ nội dung này...

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Để lại nhận xét

Thuyết pháp 2019