Kinh Kim Cang Phần 4 – Thầy Thích Phước Tiến

Video bài giảng Kinh Kim Cang Phần 4 do Đại Đức Thích Phước Tiến được thuyết giảng dịp Trường Hạ – Tu viện TƯỜNG VÂN, Huyện Bình Chánh, TP. HCM, ngày 05.07.2012

Trên mobile, nếu Quý vị dùng Chrome để duyệt Web, xem video không được báo lỗi An error occurred… Vui lòng sử dụng trình duyệt khác. Ví dụ: Microsoft Edge, Firefox hoặc Cốc Cốc

You need to or Register to bookmark/favorite this content.

Thuyết pháp 2019