Kinh Kim Cang Phần 4 – Thầy Thích Phước Tiến

Video bài giảng Kinh Kim Cang Phần 4 do Đại Đức Thích Phước Tiến được thuyết giảng dịp Trường Hạ – Tu viện TƯỜNG VÂN, Huyện Bình Chánh, TP. HCM, ngày 05.07.2012

Rất hoan hỷ khi chia sẻ nội dung này...

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Để lại nhận xét

Thuyết pháp 2019