Kinh Kim Cang Phần 5 – Thầy Thích Phước Tiến

Video bài giảng Kinh Kim Cang Phần 5 được Đại Đức Thích Phước Tiến tại tu viện TƯỜNG VÂN, Bình Chánh năm 2012

Rất hoan hỷ khi chia sẻ nội dung này...

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Để lại nhận xét

Thuyết pháp 2019