Kinh nhật tụng là Kinh Tụng Hằng Ngày do Thích Nhật Từ biên soạn

Hiện tại link video đã hỏng, chúng tôi đang khắc phục, cập nhật trong thời gian nhanh nhất. Xin quý vị hoan hỷ nghe các bài giảng khác

Kinh nhật tụng do TT Thích Nhật Từ biên soạn

Chủ đề chính trong nội dung bộ Kinh nhật tụng hay còn gọi là Kinh Tụng Hằng Ngày (Biên soạn: TT. Thích Nhật Từ)

[embedyt] https://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=PLDTzHTf1srVNuLoL38pnI8h9yqGtgEVBE[/embedyt]

kinh nhat tung la kinh tung hang ngay

Thi Kệ Cuộc Đời Đức Phật

Kinh Chuyển Pháp Luân

Kinh Người Áo Trắng

Kinh Danh Ngôn Chánh Pháp

Kinh Nền Tảng Đức Tin

Kinh Từ Tâm

Kinh Phước Đức

Kinh Sáu Pháp Vô Thượng

Kinh Hiền Nhân

Kinh Quốc Gia Cường Thịnh

Kinh Nền Tảng Đạo Đức Xã hội

Kinh Bảy Loại Vợ

Kinh Người Vợ Mẫu Mực

Kinh Giáo Hóa Người Bệnh

Kinh Mười Pháp Quán Niệm

Kinh Qui Luật cái Chết

Kinh Nhổ Mũi Tên Sầu Muộn

Kinh Nhận Thức Vô Thường và Đau Khổ

Kinh Cúng Thí Người Mất

Kinh Nghiệp Báo Tái Sanh

Kinh Na tiên Đàm Đạo

Kinh Sống và Tu trong Hòa Hợp

Kinh Tôn Trọng các Pháp Môn

Kinh Bốn Mươi Hai Bài

Kinh Chủ Trương của Như Lai

Kinh Dụ Ngôn Người Bắt Rắn

Kinh Quan Niệm về Như Lai

Kinh Người Biết Sống Một Mình

Kinh Ba Cánh Cửa Giải Thoát

Kinh Dụ Ngôn Bọt Nước

Kinh Chánh Kiến

Kinh Quán Niệm Hơi Thở

Kinh Bốn Lãnh Vực Quán Niệm

Kinh Mười Pháp Đến Bờ Kia

Kinh Tám Điều Giác Ngộ của Hàng Bồ tát

Kinh Dẫn Nhập Đại Thừa

Kinh Chỉ Bày Chân Tâm

Kinh Cúng Dường Pháp

Kinh Hạnh Trẻ Thơ

Kinh Hạnh Bồ tát

Kinh Bốn Điều Nương Tựa

Kinh Lục Độ Dung Thông

Kinh Ý Nghĩa Bát nhã

Kinh Chỉ Bày Phương Tiện

Kinh Trí Tuệ Kim Cương

Kinh Các Pháp Tu Viên Thông

Kinh Thể Nhập Pháp Môn Không Hai

Kinh Viên Giác

Kinh Lời Dạy Sau Cùng

Overall
5
  • Nội dung
Looks like you have blocked notifications!
Rất hoan hỷ khi chia sẻ nội dung này...

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Để lại nhận xét

Thuyết pháp 2019