Kinh Pháp Cú – Phẩm Ba La Môn câu 393 – Thầy Thích Trí Huệ

Kinh Pháp Cú – Phẩm Ba La Môn câu 393

Quả báo, nghiệp để hiểu về mình

kinh phap cu pham 26 cau 393 thich tri hueThuyết giảng bởi thầy Thích Trí Huệ lớp giáo lý chùa Thiên Chánh quận Tân Phú TpHCM

Xem lại:
Phẩm Bà La Môn 2 – phẩm 26 Kinh Pháp Cú
– Bà La Môn là ai trong Kinh Pháp Cú câu 392
Phẩm cuối Kinh Pháp Cú là phẩm 26, Phẩm Bà La Môn
– Phẩm Bà La Môn trong Kinh Pháp Cú, Phẩm 26

Overall
5
  • Nội dung
  • Âm thanh
Looks like you have blocked notifications!
Rất hoan hỷ khi chia sẻ nội dung này...

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Thuyết pháp 2019