Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo 4 – Thầy Thích Thiện Thuận

video bài giảng Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo 4 được Thầy THÍCH THIỆN THUẬN thuyết tại Chùa Minh Đạo, quận 3

Trên mobile, nếu Quý vị dùng Chrome để duyệt Web, xem video không được báo lỗi An error occurred… Vui lòng sử dụng trình duyệt khác. Ví dụ: Microsoft Edge, Firefox hoặc Cốc Cốc

You need to or Register to bookmark/favorite this content.

Thuyết pháp 2019