Làm sao an lạc giữa Vô Thường – Thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng

Tịnh nghiệp đao tràng chùa Vô Ưu thỉnh đại đức Thích Trí Huệ đến giao lưu chia sẻ Phật học qua pháp thoại Làm sao an lạc giữa Vô Thường

Nghe Pháp âm Làm sao an lạc giữa vô thường

lam sao an lac giua vo thuong thich tri hue

Học thuyết darwin tiến hóa trên tướng từ loài vượn tiến hóa lên thành loài người nhưng theo Phật pháp vẫn tiến hóa nhưng vượn này không phải tướng bên ngoài mà là “Tâm Viên Ý Mã“. Trải qua những ý tưởng, mới đi ra bằng cái hành động, từ những hành động và lời nói tác động vào Thế Giới Quan xung quanh, làm thế giới quan bẻ méo hay uốn cong là tư trong tư duy con vượn này mà ra.

Cuộc đời này ngoài thì bị thiên tai, còn Tâm thức mình luôn cố chấp giữ chặt gây ra chúng sanh đau khổ, con người ta không sống trong hiện tại mà bắt đầu mơ tưởng viễn cảnh tương lai. Thực tại đối mặt mà không chấp nhận nó

Overall
5
  • Âm thanh
Looks like you have blocked notifications!

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Để lại nhận xét

Thuyết pháp 2019