Làm thế nào để nhận biết Người Chân Tu – Thầy Thích Nhật Từ

Thời mạt pháp các tà sư nói pháp rất nhiều vậy chúng con là kẻ thiếu trí để nhận định đâu là tà sư, đâu là chánh sư. Xin thầy từ bi chỉ điểm để chúng con để khỏi mê lầm mà cúng dường Chư Tăng

Chia sẻ phương pháp nhận biết Người Chân Tu

lam the nao nhan biet nguoi chan tu thay thich nhat tuThuyết giảng bởi thầy Thích Nhật Từ

Đánh giá
Overall
5
  • Âm thanh
Rất hoan hỷ khi chia sẻ nội dung này...

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Để lại nhận xét

Thuyết pháp 2019