Lễ Quy Y Tam Bảo (hay lắm) – Thầy Thích Trí Thoát

Giải thích chi tiết về năm giới khi phát tâm Quy Y

Video phát lại Lễ Quy Y Tam Bảo

le quy y tam bao thay thich tri thoatThầy Thích Trí Thoát tại Tịnh Thất Hiền Như El Monte California, đất nước Hoa Kỳ

 

Overall
5
  • Âm thanh
Looks like you have blocked notifications!
Rất hoan hỷ khi chia sẻ nội dung này...

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Để lại nhận xét

Thuyết pháp 2019