Lễ Quy Y Tam Bảo (hay lắm) – Thầy Thích Trí Thoát

Giải thích chi tiết về năm giới khi phát tâm Quy Y

Video phát lại Lễ Quy Y Tam Bảo

le quy y tam bao thay thich tri thoatThầy Thích Trí Thoát tại Tịnh Thất Hiền Như El Monte California, đất nước Hoa Kỳ

 

Trên mobile, nếu Quý vị dùng Chrome để duyệt Web, xem video không được báo lỗi An error occurred… Vui lòng sử dụng trình duyệt khác. Ví dụ: Microsoft Edge, Firefox hoặc Cốc Cốc
Overall
5
  • Âm thanh

You need to or Register to bookmark/favorite this content.

Thuyết pháp 2019