Lìa đau khổ Niệm Phật (rất hay) – Thầy Thích Trí Huệ 2018

Vào thời Đức Phật nhiều người tu chứng đắc nhiều quả vị mà quý vị biết đời sống tu tập không ngoài 2 mục đích: Thứ nhất, nhận diện thấy được đau khổ của tự thân và áp dụng con đường tu tập để đoạn diệt đau khổ đó. Thứ hai, người tu tập do trôi lăn trong sanh tử luân hồi nhiều đời nhiều kiếp, dẫu cho vua quan hay thường dân, dẫu cho đẹp xấu khi kết thúc thì chia tay với người thân của mình, nước mắt và đau khổ

Do đó, chúng ta phát tâm chấm dứt Sanh Tử Luân Hồi để nhận diện đâu là nguyên nhân của sanh tử và tìm con đường để đoạn diệt nó.

Nghe pháp thoại Lìa đau khổ Niệm Phật

lia dau kho niem phat thay thich tri hueĐược thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại đạo tràng Pháp Hoa Đại Bi chùa Pháp Tạng huyện Bình Chánh, Tp HCM

Overall
5
  • Âm thanh

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Thuyết pháp 2019