Lo rầu lo toan – Thầy Thích Giác Đăng

Nghe thầy Thích Giác Đăng giảng Lo rầu Lo Toan

Nhân duyên lành trong chuyến hoằng pháp Úc Châu tại Phương Tịnh Niệm Phật Đường thầy Thích Giác Đăng có buổi giao lưu chia sẻ Phật học qua pháp thoại Lo rầu lo toan

lo rau loa toan thich giac dang

Nhiều khi chúng ta chưa tin thật sâu về Nhân Quả nên có những vấn đề bất an, còn nếu tin thì chúng ta sẽ chọn lọc những điều nào gọi là điều lành qua Thân Khẩu Ý của mình, còn về phần QUẢ thì khi chúng ta gặp bất cứ điều gì? Đó là điều tốt hay xấu thì nó tương xứng với cái nhân mà chúng ta đã gieo.

Lo rầu là lo mà không giải quyết được vấn đề, không có ích lợi…

Overall
5
  • Âm thanh
Looks like you have blocked notifications!

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Để lại nhận xét

Thuyết pháp 2019