Lời nói đầu – Kinh Phật Cho Người Tại Gia

Kinh Phật Cho Người Tại Gia – Thích Nhật từ biên soạn

kinh phat cho nguoi tai gia large photo

 

Gồm 66 phần:

01.Lời nói đầu

02.Ý nghĩa và cách thức tụng kinh

03.Kinh tiểu sử đức Phật

04.Kinh người áo trắng

05.Kinh mười nghiệp thiện

06.Phật nói kinh tám điều trai giới

07.Kinh nhân quả đạo đức

08.Kinh lời vàng Phật dạy (Phần 1)

09.Kinh lời vàng Phật dạy (Phần 2)

10.Kinh soi gương nhân cách

11.Kinh phân biệt nghiệp báo

12.Kinh định luật nghiệp

13.Kinh nghiệp tạo sai biệt

14.Kinh chuyển hóa nghiệp chướng

15.Kinh phước thế gian

16.Kinh thiện sinh

17.Kinh phước đức

18.Kinh tránh xa cánh cửa bại vong

19.Kinh bảy loại vợ

20.Kinh bốn ân lớn

21.Kinh mọi người bình đẳng

22.Kinh không có giai cấp

23.Kinh sống trong hòa hợp

24.Kinh hóa giải tranh cãi

25.Kinh hòa hợp và hòa giải

26.Kinh chuyển luân thánh vương

27.Kinh đức hạnh của vua và tu sĩ

28.Kinh quốc gia cường thịnh

29.Kinh Hiền Nhân

30.Kinh chuyển pháp luân

31.Kinh mười hai nhân duyên

32.Kinh chánh tri kiến

33.Kinh ba dấu ấn thực tại

34.Kinh thực tập vô ngã

35.Kinh nhận diện vô ngã

37.Kinh nền tảng đức tin

38.Kinh kiến thức và trí tuệ

39.Kinh thuyết minh và xác minh

40.Kinh bảy điều nên biết

41.Kinh ẩn dụ về bảy hạng người dưới nước

42.Kinh tham ái là gốc khổ đau

43.Kinh dụ ngôn người bắt rắn

44.Kinh lời Phật qua các con số

45.Kinh nương tưạ ai khi Phật qua đời

46.Kinh cốt lõi thiền tập

47.Kinh bốn pháp quán niệm

48.Kinh quán niệm hơi thở

49.Kinh các cấp thiền quán

50.Kinh bốn loại hành thiền

51.Kinh ẩn dụ về thành trì

52.Kinh sống trong hiện tại

53.Kinh căn bản tu tập

54.Kinh tu các pháp lành

55.Kinh phát tâm bồ đề

56.Phật nói kinh bốn vô lượng tâm

57.Kinh từ bi và hồi hướng

58.Kinh tám điều giác ngộ

59.Kinh bảy cách dứt trừ khổ đau

60.Kinh Phổ Môn

61.Kinh Bổn Nguyện Công Đức Của Phật Dược Sư

62.Kinh A Di Đà

63.Kinh Sám hối sáu căn

64.Kinh Sám hối hồng danh

65.Phật Nói Kinh Vu Lan Bồn

66.Phật Nói Kinh Báo Hiếu Công Ơn Cha Mẹ

67.Phần sám nguyện Bát Nhã tâm kinh

Nghe trọn bộtải về mp3.

Overall
4.8
  • Âm thanh
Looks like you have blocked notifications!
Rất hoan hỷ khi chia sẻ nội dung này...

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Để lại nhận xét

Thuyết pháp 2019