Ma Vương là gì – Thầy Thích Pháp Hòa

Nghe mp3 audio:

Vấn đáp – Ma Vương là gì?

Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại chùa Văn Thù Riverside tiểu bang California, Hoa Kỳma ba tuan la gi thay thich phap hoa

Ma Vương trong kinh sách gọi là Ma Ba Tuần, nó phá không được chuyện này thì nó sẽ kiếm chuyện khác nó phá. Quý vị thử chiêm nghiệm lại, khổ nạn nào nó làm chướng ngại mình thì nó là Ma Ba Tuần.

Đánh giá
Overall
5
  • Âm thanh
  • Nội dung
Rất hoan hỷ khi chia sẻ nội dung này...

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Thuyết pháp 2019