Mười hiểm Họa (rất hay) – Thầy Thích Trí Huệ

Nhân duyên lành tại Tịnh Thất Pháp Thủy quận 8 cung nghinh thầy Thích Trí Huệ quan lâm thuyết giảng pháp thoại Mười hiểm Họa

muoi hiem hoa thay thich tri hue

Nội dung tóm ý bài giảng Mười hiểm Họa của thầy

Nghiệp của chúng sanh không thể chống mà chỉ có thể chuyển thôi nghĩa là tùng theo nó và chuyển nó đi. Ví dụ: Động đất sống thần

Thiên tai, sức mạnh của thiên nhiên vẫn chưa bằng sức mạnh của Nghiệp cho nên người ta mới gọi là Nghiệp Lực. Có 4 loại nghiệp mà chúng ta đã tích lũy:

1. Mót từ vô số kiếp cho tới hiện tại

2. Cực trọng nghiệp: Giết Cha, giết Mẹ, giết A La Hán, chia rẽ tăng già, làm Phật chảy máu

3. Tập quán nghiệp: Thói quen hằng ngày xuất phát từ nhu cầu thân và  tâm

4. Cận tử nghiệp: Trước khi chết nó quay lại đánh mình tức là bao nhiêu cái chúng ta làm trong biển A Lại Gia Thức giờ nó trổi về làm ta thay đổi tâm lý sầu lo hoản sợ…

Trên mobile, nếu Quý vị dùng Chrome để duyệt Web, xem video không được báo lỗi An error occurred… Vui lòng sử dụng trình duyệt khác. Ví dụ: Microsoft Edge, Firefox hoặc Cốc Cốc
Overall
5
  • Âm thanh

You need to or Register to bookmark/favorite this content.

Thuyết pháp 2019