Năm điều chướng ngại (Tu Tập năm truyền cái) – Sư Bửu Chánh 2017

Nghe giảng pháp Năm điều chướng ngại bởi thầy Bửu Chánh

Trường hạ tại Tịnh Xá Ngọc Phương Gò Vấp thỉnh pháp Tu Tập năm truyền cái – Năm điều chướng ngại do thầy Thích Bửu Chánh quang lâm thuyết giảng.

Trong này chữ tu là quan trọng nhất.

tu tap nam truyen cai 5 dieu chuong ngai

Tu tập tức là thực hành hay thực tập. Truyền là trói buộc, Cái là ngăn che hay che đây. Vậy nghĩa là ngăn che trói buộc tâm chúng ta lại không cho thiền tri phát sanh lên

Năm truyền cái: Tham dục truyền cái, Sân giận truyền cái, Hôn trầm thị miên truyền cái, Đạo Hối truyền cái và Hoài Nghi truyền cái

Overall
5
  • Âm thanh
Looks like you have blocked notifications!
Rất hoan hỷ khi chia sẻ nội dung này...

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Để lại nhận xét

Thuyết pháp 2019