Năm điều chướng ngại (Tu Tập năm truyền cái) – Sư Bửu Chánh 2017

Nghe giảng pháp Năm điều chướng ngại bởi thầy Bửu Chánh

Trường hạ tại Tịnh Xá Ngọc Phương Gò Vấp thỉnh pháp Tu Tập năm truyền cái – Năm điều chướng ngại do thầy Thích Bửu Chánh quang lâm thuyết giảng.

Trong này chữ tu là quan trọng nhất.

tu tap nam truyen cai 5 dieu chuong ngai

Tu tập tức là thực hành hay thực tập. Truyền là trói buộc, Cái là ngăn che hay che đây. Vậy nghĩa là ngăn che trói buộc tâm chúng ta lại không cho thiền tri phát sanh lên

Năm truyền cái: Tham dục truyền cái, Sân giận truyền cái, Hôn trầm thị miên truyền cái, Đạo Hối truyền cái và Hoài Nghi truyền cái

Trên mobile, nếu Quý vị dùng Chrome để duyệt Web, xem video không được báo lỗi An error occurred… Vui lòng sử dụng trình duyệt khác. Ví dụ: Microsoft Edge, Firefox hoặc Cốc Cốc
Overall
5
  • Âm thanh

You need to or Register to bookmark/favorite this content.

Thuyết pháp 2019