Nắm lại và buôn ra – ĐĐ Thích Trí Huệ 2019

Nghe mp3 audio:

nam lai va buong ra 2019 thay thich tri hueThuyết giảng Nắm lại và buôn ra 2019 bởi thầy Thích Trí Huệ tại Hội Văn Nghệ Sĩ Sài Gòn, hội thiện nguyện từ thiện từ tô CTy TNHH xây dựng giao thông T&T ngày 08-06-2019 chủ đề: Cho đi rồi sẽ còn mãi.

Trích: Nắm giữ lấy cái tốt và buôn những cái xấu, nắm giữ các cái hơn và buông những cái xuôi, nắm giữ cái gì làm lợi ích cho cuộc đời mình và buôn cái gì làm đau khổ cho mình và cho mọi người

Nắm giữ gì nên nắm tốt đẹp cho mình, an vui cho mình và mọi người xung quanh.

Đánh giá nhanh
Overall
5
  • Âm thanh và nội dung
Looks like you have blocked notifications!
Rất hoan hỷ khi chia sẻ nội dung này...

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

1 nhận xét

  1. Vu Long Bui 22-07-2019 Trả lời

Để lại nhận xét

Thuyết pháp 2019