Nắm Lấy Cơ Duyên – Thầy Thích Pháp Hòa 2018

Chủ đề pháp thoại Nắm Lấy Cơ Duyên

Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại chùa Việt Đài, Cao Hùng, Taiwan, ngày 14-9-2018 nam lay co duyen thay thich phap hoa

Khi điều kiện đến mà tâm của mình cũng muốn, việc kia nó cũng đến đúng lúc với mình thì chúng ta phải nắm lấy và quý nó.

Overall
5
  • Âm thanh
  • Nội dung
Rất hoan hỷ khi chia sẻ nội dung này...

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Thuyết pháp 2019