Năm Sức Mạnh của sự Chuyển Hóa – Thầy Thích Minh Niệm

Học tiếp giáo lý về Ngũ Căn và Ngũ Lực.

Về pháp thoại Năm Sức Mạnh của sự CHuyển Hóa

Được thầy Thích Minh Niệm chia sẻ tại chùa Hoa Nghiêm thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ. Đây là buổi thực tập thứ 11 của khóa tu mùa xuân chủ đề “Con đường thảnh thơi”

Trên mobile, nếu Quý vị dùng Chrome để duyệt Web, xem video không được báo lỗi An error occurred… Vui lòng sử dụng trình duyệt khác. Ví dụ: Microsoft Edge, Firefox hoặc Cốc Cốc
Overall
5
  • Âm thanh

You need to or Register to bookmark/favorite this content.

Thuyết pháp 2019