Nắm Tro Tàn

Video bài giảng Nắm Tro Tàn được TT Thích Thiện Thuận thuyết tại CHÙA PHẬT ĐÀ, tháng 7 năm 2014

Trên mobile, nếu Quý vị dùng Chrome để duyệt Web, xem video không được báo lỗi An error occurred… Vui lòng sử dụng trình duyệt khác. Ví dụ: Microsoft Edge, Firefox hoặc Cốc Cốc

You need to or Register to bookmark/favorite this content.

Thuyết pháp 2019