Ngồi thiền tại nhà (ý nghĩa) – Thầy Thích Trí Huệ 2017

Chúng ta đang có mặt tại đạo tràng chùa Linh Quang, Hoa Kỳ trong ngày tu Bát Quan Trai Giới, nghe thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng thời pháp Ngồi thiền tại nhà

Nghe giảng ngồi Thiền tại nhà bởi thầy Thích Trí Huệ

ngoi thien tai nha thich tri hue 2017

Khi tu chúng ta đừng xa Phật tức là khi tu dụng tâm mình gần với Phật pháp thì Phật pháp sẽ còn ở vũ trụ, ở ta bà này.

Quý bị biết đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi thiền định dưới cội Bồ Đề suốt 49 ngày đêm và vào thời đức Phật người ta tu cũng qua con đường Thiền Định, các vị đắc quả cũng qua con đường Thiền Định. Và trước khi nhập niết Bàn Đức Phật cũng xuất nhập các tầng thiền định để dạy cho các vị tùy kheo và chúng sanh. Nếu tu theo Phật pháp mà không giữ được tâm thiền thì mình không thành tựu đạo quả trên con đường Phật pháp.

Chư tổ có dạy nếu Tịnh mà có Thiền như là Hổ mọc thêm Cánh nghĩa là mình giữ tâm thiền mà tu tịnh độ thì hoạt dụng, cái khả năng để chứng đắc tịnh độ rất cao. Vì trong kinh đức Phật dạy điều kiện để chúng ta Vãng Sanh cảnh giới tây phương cực lạc của đức Phật A Di Đà thì tâm thức của mình phải đạt tới trạng thái của sự tĩnh lặng. Vì tây phương là cõi thanh tịnh không có sự ô nhiễm… mời quý thiện hữu nghe tiếp

Trên mobile, nếu Quý vị dùng Chrome để duyệt Web, xem video không được báo lỗi An error occurred… Vui lòng sử dụng trình duyệt khác. Ví dụ: Microsoft Edge, Firefox hoặc Cốc Cốc
Overall
5
  • Âm thanh

You need to or Register to bookmark/favorite this content.

Thuyết pháp 2019