Người Nào Nghiệp Nấy (hay lắm) – Thầy Thích Pháp Hòa

Thuyết pháp Người Nào Nghiệp Nấy

nguoi nao nghjep nay thich phap hoa canadaĐược giảng bởi thầy Thích Pháp Hòa tại Pháp Giới Đạo Tràng Perth, Tây Úc

Overall
4.9
  • Hình ảnh
Rất hoan hỷ khi chia sẻ nội dung này...

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Để lại nhận xét

Thuyết pháp 2019