Người Nữ tu hành có thể Đắc Đạo không? Thầy Thích Thiện Tuệ 2017

Giảng pháp âm Người Nữ tu hành có thể Đắc Đạo không bởi thầy Thiện Tuệ 2017

Hội đủ duyên lành ngày 20.10.2017 tại Tịnh Thất Linh Quang – Lê Minh Xuân huyện Bình Chánh, HCM thành tâm thỉnh sư Thích Thiện Tuệ quang lâm thuyết giảng pháp thoại Người Nữ tu hành có thể Đắc Đạo không?

nguoi nu tu hanh co the dac dao khong thich thien tue 2017

Đánh giá
Overall
5
  • Âm thanh
Looks like you have blocked notifications!
Rất hoan hỷ khi chia sẻ nội dung này...

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Để lại nhận xét

Thuyết pháp 2019