Nguồn gốc và ý nghĩa Kinh Pháp Hoa

Thuyết giảng về kinh Pháp Hoa Bởi thầy Thích Trí Huệ

Đạo tràng chùa Giác Ngạn thỉnh mời thầy Thích Trí Huệ đến chia sẻ giáo lý Như Lai qua pháp thoại: Nguồn gốc và ý nghĩa Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Kinh Pháp Hoa

nguon goc va y nghia kinh dieu phap lien hoa - kinh phap hoa

Đức Phật hiểu rõ tại sao con người lại được sinh ra và diệt đi. Chúng ta sống phải hành khổ, mất đi thì hoại khổ. Kinh để đức Phật thuyết nói lên Tri Kiến Phật, để khai thị cho chúng sanh.

Do con người vô mình không biết rằng mình đã tạo ra dòng nghiệp dẫn chúng ta đi trên các nẻo sanh tử luân hồi.

 

Overall
4.9
  • Âm thanh

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Thuyết pháp 2019