Nguyện – Thầy Thích Thiện Xuân

Pháp âm video Nguyện – Thầy Thích Thiện Xuân

cai ron cua vu tru cai ron cau con nguoiGiảng sư: Thầy Thích Thiện Xuân

Địa điểm thuyết giảng: tại Chùa Vô Ưu

Looks like you have blocked notifications!
Rất hoan hỷ khi chia sẻ nội dung này...

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Để lại nhận xét

Thuyết pháp 2019