Nhà Hoằng Pháp Thời Đương Đại phần 2 – Thích Phước Tiến 2018

Chủ đề Phật học Nhà Hoằng Pháp Thời Đương Đại

Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng lớp đào tạo Cao Trung Cấp giảng sư, Ban Hoằng Pháp Trung Ương – chùa Hòa Khánh Phan Văn Trị. nha hoang phap thoi duong dai phan 2

Xem lại phần 1 Nhà Hoằng Pháp Thời Đương Đại

Overall
5
  • Âm thanh
  • Hình ảnh
Looks like you have blocked notifications!
Rất hoan hỷ khi chia sẻ nội dung này...

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Thuyết pháp 2019