Nhi Đế Dung Thông Tam Muội Ấn – Thầy Thích Pháp Hòa

Nghe mp3 audio:

nhi the dung thong tam muoi an thay thich phap hoaGiải thích câu Nhi Đế Dung Thông Tam Muội Ấn là gì bởi thầy Thích Pháp Hòa

Câu này trích trong câu kinh Hồng Danh Bảo Sám và chúng ta tụng mỗi tháng 2 lần ở các chùa.

Đánh giá nhanh
Overall
5
  • Âm thanh
  • Nội dung
Looks like you have blocked notifications!
Rất hoan hỷ khi chia sẻ nội dung này...

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

1 nhận xét

  1. Vu Long Bui 12-07-2019 Trả lời

Để lại nhận xét

Thuyết pháp 2019