Nhịp cầu mùa hạ được – ĐĐ Thích Trí Huệ

video bài giảng Nhịp cầu mùa hạ được ĐĐ Thích Trí Huệ thuyết giảng tại chùa TỪ THUYỀN, Quận Bình Thạnh.

Rất hoan hỷ khi chia sẻ nội dung này...

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Để lại nhận xét

Thuyết pháp 2019