Niệm Phật giải thoát (rất hay) – Thầy Thích Trí Huệ

Lo cho THÂN nên phải sắm xe, nhà cửa… Lo cho TÂM nên mới tìm nơi giải trí như xem phim, ca nhạc, du lịch… Lo cho cái của mình như chồng của tôi, nhà của tôi, vàng của tôi… Ba cọng dây ràng buộc, nó thay đổi làm ta đau khổ. Và sự đau khổ đó chính là trả nghiệp và trong quá trình trả nghiệp vô tình tạo thành nghiệp mới. Mà quý vị biết đau khổ là nghiệp đen hay là nghiệp trắng rồi đó. Nó dẫn mình đi trong sanh tử luân hồi và tiếp tục bị cột chặt nữa

Như vậy, người tu đi đến cảnh giới không gì ràng buộc mình cả thì đó là sự giải thoát rồi đó. Không gì làm mình buồn, không gì làm mình giận, không gì làm mình khổ. Khi còn thân thì cảnh giới đó là Hữu Dư Niết Bàn và khi ta bỏ thân này nhập vào cảnh giới của Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật….

Nghe pháp thoại Niệm Phật giải thoát

niem phat giai thoat thay thich tri hueĐược thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại đạo tràng chùa Phước Thiện huyện Bình Chánh, TPHCM

Overall
5
  • Âm thanh
  • Nội dung

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Thuyết pháp 2019