Niệm Phật và những sai lầm – Thầy Thích Trí Huệ

Chủ đề Phật học: Niệm Phật và những sai lầm

Con người có khả năng tu đạt thánh quả nhưng phải chịu tác động bởi luật vô thường.

Pháp môn niệm Phật là pháp môn thù thắng nhất có năng trở về với Phật, bạn đạo, Bồ tát. Trong pháp môn niệm Phật người đắc người không, tại sao vậy? Đó  chỉ là quan điểm.

Niệm Phật chuyển đổi tư tưởng giống như các pháp môn khác: Tư tưởng thanh cao sanh về cảnh giới thanh cao, tư tưởng thấp hèn sẽ sanh về cảnh giới thấp hèn. Nên mình đang ở tư tưởng thấp hèn, hận thù, ô nhiễm, của ai oán của cố chấp… bây giờ niệm Phật để hoán chuyển.

Do đó nhiều người không biết tưởng đâu niệm Phật là đức Phật rước, tưởng đâu vô nhà vãng sanh niệm cái là Vãng.

Nhân duyên lành trong khóa tu An Lạc một ngày tại chùa Quang Đức thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng thời pháp chủ đề Niệm Phật và những sai lầm

Trên mobile, nếu Quý vị dùng Chrome để duyệt Web, xem video không được báo lỗi An error occurred… Vui lòng sử dụng trình duyệt khác. Ví dụ: Microsoft Edge, Firefox hoặc Cốc Cốc

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Thuyết pháp 2019